Picnic

Axel fixade picnic till Alida medan jag gjorde mig iordning för jobbet. När Vilhelm inte är hemma kan han tänka sig att leka med Alida men annars är hon inte lika intressant.